Vergoedingen & praktijktarieven 2023

Praktijk Boshuijzen heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat het aantal behandelingen wat u in uw aanvullende pakket heeft vergoed wordt. De declaratie van manuele therapie verloopt dan direct via uw zorgverzekeraar. Of dit ook voor u geldt, hangt af van uw verzekering. Kinderen tot 18 jaar worden uit de basisverzekering vergoed. Voor meer informatie kunt polisvoorwaarden raadplegen. Ook kunt u meer informatie vinden via de volgende link

Indien u geen aanvullende verzekering heeft of u heeft bij uw zorgverzekeraar een restitutiepolis afgesloten, dan ontvangt u een particuliere nota.

De onderstaande tarieven gelden als uw behandeling niet vergoed wordt.


Tarieven

Reguliere zitting manuele therapie

€ 48,00

Toeslag aan huis

€ 18,00 

Screening, intake en onderzoek

€ 55,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 55,00

 


Niet nagekomen afspraak* 

75% van de gemiste afspraak 

*Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet tijdig gebeurt, wordt het bedrag van de behandeling in rekening gebracht aan de client, in verband met de gereserveerde tijd.


Het eerste consult zal ongeveer 45 minuten duren, inclusief administratie tijd. Voor elke volgende zitting wordt 30 min ingepland. 


Registratie en lidmaatschap

Als manueel therapeut ben ik BIG geregistreerd, opgenomen in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging en lid van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en manuele therapie (NVMT).