Klachtenregeling

Voorafgaand aan uw behandeling wordt de werkwijze aan u uitgelegd. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. In overleg met u zal een passende oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet zonder uw toestemming met derden besproken worden. Indien u van mening bent dat er niet op de juiste manier met u omgaan wordt, dan kun u dit kenbaar maken. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het Koningelijke Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling

Middels deze link kunt u meer informatie vinden over de klachtenregeling.